Nemecké neogotické písmo

 

   Nemecké neogotické písmo, ľudovo nazývané švabach, sa vyskytuje v dvoch podobách. Fraktúra je tlačené podoba, veľmi obľúbený druh knižného písma už od vynájdenia kníhtlače, a kurent, čo je písaná, kurzívna podoba písma. S týmto písmom sa stretávame i v listinách našej proveniencie, no najdlhšie sa udržalo v Nemecku, kde bolo latinkou nahradené až počas druhej svetovej vojny. Aj keď sa niektoré z týchto písmen podobajú na písmená z latinky, iné sú už nerozlúštiteľné, preto bádateľa neznalého pomerov rýchlo zunuje ich čítanie. 

 

latinské písmeno

MPK

VPK

MPF

VPF

UK

UF

 

z

 

Vysvetlivky:

MPK - malé písmeno kurentu

VPK - veľké písmeno kurentu

MPF - malé písmeno fraktúry

VPF - veľké písmeno fraktúry

UK - ukážka kurentu

UF - ukážka fraktúry

 

Jozef Meliš