Niektoré staré miery

 

Počas bádania v archívoch som neraz natrafil na problém so starými mierami. Prevodmi medzi starými a novými mierami sa zaoberá veľmi málo odborných literatúr a väčšina z nich len útržkovite. Preto som sa rozhodol tieto prevody uverejniť.

Problém starých mier je veľmi rozsiahli. Prvé písomnosti o mierach na našom území máme z 13. stor., hoci korenia už v starších dobách. Miery neboli dlho ujednotené, preto unifikačné snahy na našom území trvali niekoľko stáročí. Skoro každá jednotka sa počas svojej existencie niekoľkokrát menila, či už dekrétmi panovníkov alebo inými zásahmi. Taktiež tá istá jednotka nemusela byť v každej oblasti rovnaká. Preto uvádzam  takéto jednotky aj s oblastnými variantmi.

 

Jednotky, ktoré sa líšia prídavnými menami (okrem štvorcových a kubických):

Cent - viedenský, banský, colný

Funt - viedenský, banský

Holba - budínska - menšia, budínska - väčšia, veľká, vlastná

Hrivna - viedenská, spišská, sedmohradská 

Jutro - kráľovské, viedenské, uhorské (menšie)

Lakeť - viedenský, vlastný

Lót - colný, vlastný

Merica - bratislavská, viedenská, vlastná

Míľa - rakúska, uhorská

Okov - viedenský, veľký, vlastný

Pinta - veľká, vlastná

Siaha - kráľovská, viedenská, vlastná

 

Miery zoradené v abecednom poradí

 

BANSKÝ CENT: (pondus) = 100 funtov = 59, 92 kg

BANSKÝ FUNT: = 0, 59 kg

BRATISLAVSKÁ MERICA: (metreta) = 54, 2976 l (do r. 1551); 62, 3925 l (po r. 1551)

BUDÍNSKA HOLBA (MENŠIA): = 0, 848 4 l

BUDÍNSKA HOLBA (VÄČŠIA): = 1, 749 0744 4 l

COLNÝ CENT: = 50 kg

COLNÝ LÓT: = 1, 6666 dkg

ČIARKA: = 12 ponktov = 0, 2195 cm

DŽBER: = 5/4 Bratislavského okovu

FÚR: (plaustrum) = sud, ktorý má 28 - 36 okovov = 1 493,311 232 - 1 919, 971 584 l

GBEL: (cubulus) = 2 merice = 106, 665 088 l

HOD KAMEŇOM: (iactus lapidus) = cca 45 m

HOD KIJAKOM - PALICOU: (iactus baculi - cambucae) = cca 30 m

HOD SEKEROU: (iactus securis) = cca 35 m

HOLBA: (sextarius) = 2 žajdlíky = 45, 5995 kubického palca = 0, 833 321 l; 0, 848 41 l - v Hronskom Beňadiku; = 0, 848 4 l - v Pezinku

KILA: = 3 merice = 159, 997 632 l

KOPA: (capicia) = 50 - 92 snopov nemláteného obilia

KRÁĽOVSKÁ MIERA: (mensura regalis)  = 864 štvorcových siah = 2800,94653 m2

KRÁĽOVSKÁ SIAHA: (ulna regalis) = 180, 051 (do 14. stor.); 212, 5 cm (v 15. stor)

KRÁĽOVSKÉ JUTRO: = kráľovská miera

KUBULUS: (cubulus) = cca 159 l

KVENTLÍK: = 4, 375 g - v praxi = 4, 5 g

KYTA: = 20 hrstí stebiel konopí alebo ľanu

LAKEŤ: (brachium) = 2 stopy a 4 palce = 73, 752 16 cm

LÓT: = 4 kventlíky = 1, 750 dkg

MERAČSKÝ POVRAZ: (funiculus mensurationis) = dĺžka náležite vysokého človeka

MERICA: (metrela) = 64 holieb = 53, 332 554 l

OKOV: (aco) = 64 holieb = 53, 332 544 l; 48 holieb = 40, 723 2 l - v Hronskom Beňadiku

PALEC: (digitus) = 12 čiarok = 2, 634 01 cm

PINTA: (octale) = 2 holby = 1, 666 42 l; 1, 696 8 l - v Hronskom Beňadiku

PIZET: = 1/48 hrivny = 5, 8473 g

RAKÚSKA MÍĽA: = 7, 585 9 km

SEDMOHRADSKÁ HRIVNA: = 206, 768 66 g

SIAHA: (ulna) = 6 stôp = 1, 896 483 8 m

STOPA: (pes) = 12 viedenských palcov = 31, 608 06 cm

SPIŠSKÁ HRIVNA: = 210, 460 96 g

STRELENIE ŠÍPU Z LUKU: (iactus saggitae) = 60 - 70 m

STRELENIE Z PUŠKY: (iactus pixidis) = 100 - 300 m

ŠTVORCOVÁ STOPA: = 0, 099 9 m2

ŠTVORCOVÝ PALEC: = 6, 937 9 cm2 

ŠTVRŤ: = 8 veľkých pínt = 15, 271 2 l; 10, 180 8 l - v Hronskom Beňadiku

TONA: = 17, 855 viedenských centov = 20 colných centov = 1 t

TRETINÍK: (ternarius) = sud, ktorý má 20 - 24 okovov = 1 066, 650 88 - 1 279, 981 056 l

UHORSKÁ MÍĽA: = 8, 353 6 km

UHORSKÉ (MENŠIE) JUTRO: = 1 200 štvorcových siah = 43, 16 á= 0, 4316 ha

URNA: = okov = 64 holieb = 53, 332 544 l

VEĽKÁ HOLBA: 0, 954 45 l

VEĽKÁ PINTA: 1, 908 9 l

VEĽKÝ OKOV: = 72 holieb = 61, 665 754 l; = 61, 084 81 l - v Hronskom Beňadiku; = 60, 236 4 l - v Pezinku

VIEDENSKÁ HRIVNA: = 280,67 g

VIEDENSKÁ MERICA: = 61, 486 821 l

VIEDENSKÁ SIAHA: = 6 stôp = 189, 648 4 cm

VIEDENSKÁ ŠTVORCOVÁ SIAHA:  = 3, 5966 m2

VIEDENSKÉ JUTRO: = 1 600 štvorcových siah = 57, 5 á = 0, 575 ha

VIEDENSKÝ CENT: = 100 funtov = 56, 006 kg

VIEDENSKÝ FUNT: (libra) = 32 viedenských lótov = 56, 006 dkg

VIEDENSKÝ LAKEŤ:  = 77, 7 cm

VIEDENSKÝ OKOV: = 40 pínt = 56, 5890 l

VÍKO: = polmerica = 26, 666 272 l 

ŽAJDLÍK: (media sextarii) = 0, 416 660 l

 

Zdroj: Húščava, A.: Poľnohospodárske miery na Slovensku, Bratislava, 1972

 Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo, In.: Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda, Bratislava, 1988

Hlinka, Kazimír, Kolníková: Peniaze v našich dejinách, Obzor, 1976

Autor: J. Meliš