Poďakovanie

 

 

Za spoluprácu pri tvorení týchto stránok ďakujem:

Jozefovi Čabákovi

Martinovi Čabákovi

Renáte Kočišovej

Martine Pavlíkovej

Jozefovi Šimkovi

K. Ivanovi

doc. Mgr. Andrejovi Pachingerovi

Pavlovi Samohylovi

Mgr. Milanovi Krajčovi

Mgr. Zuzane Višňovcovej

Ing. Jánovi Greschnerovi