F

 

faciger - nositeľ fakle

fafurduvat - protirečiť

fafringa - železný krúžok na čap

fagačit - nivočiť

fachman - obchodník 

fajerman - požiarnik

fajchtuvat - nakropiť látku

fajn - dobre

fajný - jemný

fajront - voľno

faklcúg - fakľový sprievod

faksne - robí napriek

fal - spád

falant - kus (chleba)

falc - žliabok

falcouka - sekerka

falcuvat - robiť žliabok

faldna - záhyb na látke

falšichta - neuznaná šichta

fantazieruvat - blúzniť

faracfituvat - preberať v jedle, pohŕdať niekým

fárat - ísť do bane 

fárta - rebrík

fártatuvat - pre niečo ísť späť

farto - zvolanie na statok

fasung - naturálie (múka)

fasuvat - niečo dostať (väčšinou bitku) 

fatálne - veľmi, hrozne

fatinkuvat - líškať sa

fauzne - výhovorky, komédie

faksieruvat - trápiť, prenasledovať 

felat, feligat - niesť niečo ťažké 

feluvat - štvrtiť mäso

felmentuvat - oslobodiť

fenduvat - tlačiť, hamovať 

ferajn - pohrebný spolok

feraris hiart - banské zariadenie 

ferhel - vziať do práce 

ferpant - vyšiel navnivoč 

feršist - negovanie niečoho, niekoho 

fetmajster - správca štvrte

filfas - korýtko

filunk - doska na dverách  

filmort - miesto v bani, kde sa narážali vozíky

firhang - záclona, záves

firnajs - riedidlo 

firštok - zárubňa dverí

fištrón - rozum

fizolňa - fazuľa

flajsom - náročky

flangošit - nadarmo behať hore-dole

flinta - puška

flúdor - žľab z dosák

frišný - čerstvý 

fruštik - raňajky

fokoš - banícka palica s ozdobou 

forgelefna - nadávka pre lenivú ženu

forhaus - predsieň  

funcka - banský olejový kahan

furtom - stále

fusakla - ponožka

futrál - ochranný obal

 

     Návrat na hlavnú stránku slovníka