G

 

galander - zábradlie

galupom - rýchlo utekal

gang - chodba

garnierike - ozdoba na šatách

gene - ruda obsahujúca zlato

gips - sadra

glajcha - ukončenie stavby

glajzna - kožajnica

glajzniar - robotník, ktorý oddežuje gene od piargou

gluoba - škripec

gór - najmä

gracfiliar - funkcia baníka 

grajzna - skaly

grហ- kruh, koleso

grís - krupica

grumrekl - haviarsky kabát

gruntbuch - pozemková kniha

gustiózny - lahodný oku  

gvalt - veža

gverský - prislúchajúci súkromnej spoločnosti

gvint - závit

 

     Návrat na hlavnú stránku slovníka