J

 

jaro  - ruda obsahujúca drahé kovy

jauzna - desiata

jochat  - ponáhľať sa

 

      Návrat na hlavnú stránku slovníka