Ž

 

 

žumrit sa  -  vadiť sa, škriepiť sa

 

     Návrat na hlavnú stránku slovníka