Eduard Brown

(1644 - 1708)

 

   Eduard Brown bol anglický lekár a člen Kráľovskej učenej spoločnosti v Londýne. Na podnet tejto spoločnosti podnikol v polovici 17. stor. študijnú cestu do strednej a východnej Európy. V rokoch 1669 - 1670 navštívil aj Slovensko, kde sa zaujímal o baníctvo, hutníctvo, minerálne pramene a kúpele. Z tejto cesty vydal v roku 1673 aj knihu. Preklad časti, ktorá sa dotýka Slovenska, bol uverejnený v 80-tych rokoch v knihe: "Cesta z Komárna do banských miest v Uhorsku a odtiaľ do Viedne"; Osveta - Martin,.

 

Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"   

Použitá literatúra:

Tibenský, J.: Bibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na Slovensku do roku 1805

 Jozef Meliš