Banícka akadémia

 

   Potreba výučby banských odborníkov v Rakúskej monarchii viedla Máriu Teréziu k založeniu Baníckej akadémie. Založila ju dekrétom zo dňa 13. decembra 1762 a ako miesto jej postavenia zvolila Banskú Štiavnicu.

   Bola to prvá vysoká škola technického typu na svete. Hneď po nej v roku 1763 vznikla podobná škola vo Freibergu v Sasku. Na akadémii sa začalo vyučovať v roku 1764 a jej riaditeľmi boli komorskí grófi, ktorí mali vedúce postavenie v banskej komore v Banskej Štiavnici a do tohto úradu ich menoval vždy panovník. V roku 1762 rozhodla Dvorská komora vo Viedni o založení prvej katedry, katedry chémie, mineralógie a metalurgie. Jej prvým profesorom sa stal Mikuláš Jacquin. V roku 1765 vznikla druhá katedra - matematiky, mechaniky a hydrauliky a za jej profesora bol menovaný Mikuláš Poda. Baníctvo ako samostatná disciplína sa začalo prednášať až v roku 1770.  Na škole vyučovali mnohé významné osobnosti svetového formátu. Za zmienku stojí aj to, že tu bola vydaná prvá učebnica elektrotechniky na svete.

   Akadémia sa po vzniku prvej Československej republiky v roku 1919 presťahovala do Maďarska, do Šoprone.

Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"     

Použitá literatúra:

Sprievodný text po Múzeu v Banskej Štiavnici v budove Banskej komory - Kemmerhof

 Jozef Meliš