Zariadenia na amalgamovanie

 

   Zariadenia v prvom amalgamačnom závode zostavili odborníci z habsburskej ríše, ktorí nemali nijaké skúsenosti s takýmto zariadením. Zostavovali ho len podľa vlastných skúseností z doteraz používaných hutníckych postupov. To, že ich postavili na vysokej technickej úrovni svedčí aj ten fakt, že po návšteve závodu napísal Ján Jakub Ferber, priateľ I. Borna, že „amalgamačná huta v Sklených Tepliciach je prvým amalgamačným závodom v Európe a svojim zariadením aj prvým na svete. Každý, kto ho videl, sa musí veľmi diviť, že hneď na začiatku dosiahol takú dokonalosť – vo výstavbe pecí, strojov a iných zariadení. Ján J. Ferber bol švédskym odborníkom v oblasti mineralógie, geológie a iných banských vied. Bol v tom čase uznávaným vedcom svetového formátu.

   Mlyn na mletie rudy pred jej amalgamáciou

   Miešacie zariadenia na amalgamovanie zlatých a strieborných rúd

   Vrchný pohľad na destilačnú pec

   Bočný pohľad na destilačnú pec

   Stojan destilačnej pece na odparovanie ortuti z amalgámu

   Súprava sudov na prepieranie amalgámu (čistenie amalgámu od rôznych nečistôt)

   Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"     

Použitá literatúra:

Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo. Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda – vydavateľstvo SAV, 1988.