Amalgamácia

 

   Amalgamácia  je reakcia založená na schopnosti ortuti viazať drahé kovy. Keď ortuť naviaže drahé kovy, tak vznikne zlúčenina nazývajúca sa amalgám. Oddelenie ortuti od drahých kovov v amalgáme je veľmi jednoduché; amalgám sa zahrieva na takú vysokú teplotu, aby sa ortuť z neho odparila. Po odparení sa získa zmes drahých kovov, ktoré ortuť predtým naviazala.

   Informácie o používaní ortuti na získanie drahých kovov máme už zo starovekého Grécka a Ríma. Dozvedáme sa o tom najmä z diel Aristotela, Strabona, Plinia ... .

   Ľudstvo sa po celý čas zamýšľalo nad tým, ako túto metódu vylepšiť. Tak sa postupne vypracovala tzv. španielska, respektíve americká amalgamácia. Obidva názvy sú rovnocenné, pretože tento druh amalgamácie bol vynájdený v Španielsku, ale používaný najmä v španielskych kolóniách v Strednej a Južnej Amerike. 

   Španielska amalgamácia našla uplatnenie v strednej a južnej Amerike najmä pre jej teplé a vlhké podnebie. Takéto podnebie bolo dôležité pri reakciách, ktoré prebiehali počas celého procesu amalgamácie. Jej nevýhoda spočívala najmä v tom, že bola veľmi zdĺhavá a straty, ako na ortuti, tak aj na vzácnych kovoch, boli pomerne veľké.

   Celý priebeh amalgamácie bol na jednom mieste. Spravidla to bol vydláždený priestor s rozmermi okolo 25 x 25 m. Na tento priestor sa vysypala rudná múka do výšky asi 15 cm. Rudná múka sa poliala vodou a niekoľkokrát posypala a premiešala s kuchynskou soľou (NaCl). Medzi každým premiešaním a pridaním NaCl bola niekoľkodňová prestávka. Už hneď po prvom pridaní soli, sa do „rudného cesta“ priliala aj ortuť. Proces trval 3 – 6 mesiacov. Dôležité bolo aj rozhodnutie, kedy sa má začať ortuť, resp. amalgám od ostatnej rudy odstraňovať. Ak by sa začalo príliš skoro, boli by veľké straty na drahých kovoch, ak príliš neskoro, strácala by sa  ortuť.

   Od 18. stor. začali pociťovať európske bane nižšiu výťažnosť a ešte k tomu sa drahé kovy vyskytovali v drobných zrniečkach. Preto vedci začali hľadať hutnícku metódu, ktorá by oddelila čo najväčšie množstvo zlata a striebra od nevyužívaných rúd. K nim patril aj Ignác A. von Born. Borna zaujala španielska amalgamácia. Tak ako iní bádatelia, aj Born študoval diela starých antických autorov o amalgamácii.

   Základným problémom pri použití španielskej amalgamácie v Európe bola zlá európska klíma. Preto sa Born zameral najmä na úpravu výrobného procesu španielskej amalgamácie. Chcel ho upraviť tak, aby bola použiteľná aj v takom podnebí, aké bolo charakteristické pre habsburskú ríšu. Po dlhých pokusoch nakoniec Born objavil tzv. Bornovu nepriamu amalgamáciu, ktorá sa už dala používať aj v habsburskej monarchii.

Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"    

Návrat do textu "Prvý medzinárodný vedecký kongres na svete" 

Použitá literatúra:

Born, I. A. von: Über das Anquicken der gold- und silberhaltigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenspeise, Viedeň, 1786 

Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo. Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda, 1988.

  Jozef Meliš