Prvý medzinárodný vedecký kongres na svete

 

   Pri príležitosti predstavovanie novej metódy výroby drahých kovov - amalgamácie jej vynálezcom I. Bornom v Sklených Tepliciach, prišli do tejto kúpeľnej dedinky mnohý významní vedci 18. stor. Záujem o túto metódu mali najmä španielski odborníci, pretože ich krajina mala veľké zásoby ortuti a Bornovu amalgamačnú metódu, by mohli využiť aj vo svojich kolóniách. No neboli to len Španieli, ale aj Francúzi, Angličania,     Dáni, Rusi, Švédi, Nemci a predstavitelia Falcka, Hannoveru, Nizozemska, Saska a Wirtemberska.

   Vďaka veľkému záujmu sa mohol v Sklených Tepliciach usporiadať kongres, na ktorom by zúčastnení vyjadrovali svoje názory na novú amalgamačnú metódu. Začiatok konania kongresu sa vzťahuje na dátum 27. 8. 1786.

   Zaujímavý je výrok J. J. Ferbera, ktorý sa zúčastnil na kongrese a povedal: „Európa prijala novú metódu a priznala zaslúženú spravodlivosť jej objaviteľovi, ktorú mu odopiera nenávisť a nevedomosť v jeho vlasti. Je to reakcia na rôzne pokusy o diskrimináciu Borna zo strany vysokých štátnych úradníkov, ale o tomto si povieme neskôr.

   Niektorí návštevníci kongresu si so sebou priviezli aj rudu so svojej vlasti, aby amalgamáciu odskúšali na nej a vedeli tak povedať, či je pre ich krajinu vhodná alebo nie.

   Je zaujímavé, že okrem povolenia oboznámiť sa s amalgamačnou metódou, dostali mnohí aj povolenie na návštevu baní v banskoštiavnickom banskom revíri, v ktorých sa používala technika na vysokej úrovni.Zvláštne je to najmä preto, že dovtedy sa banská technika veľmi utajovala.

   O priebehu kongresu máme málo správ. Kde sa konal, tiež nevieme s presnosťou. Ak pri tejto otázke zvážime všetky miesta, ktoré by boli vhodné, zostane nám len jedna budova a ňou je niekdajší hostinec, terajšie riaditeľstvo Liečebných termálnych kúpeľov. Táto budova mala totiž halu, v ktorej priestoroch sa kongres mohol konať a mala aj izby na ubytovanie hostí.

  Návrat do textu "Baníctvo na Slovensku"   

Návrat do textu "Prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete"  

Použitá literatúra:

Novák, J.: Zjazd banských a hutných odborníkov v Sklených Tepliciach v roku 1786. In: Kolektív: 200. výročie zavedenia nepriamej amalgamácie a založenia I. medzinárodnej vedeckej spoločnosti na svete – zborník, Výskumný ústav kovú – Panenské Březany, 1986

Vozár, J.: Európska nepriama amalgamácia a slovenské baníctvo. Z dejín vied a techniky na Slovensku XIII, Veda, 1988.

 Jozef Meliš