Banskoštiavnicko - slovenský slovník

 

 

Vážení čitatelia!

Prvýkrát sa môžete stretnúť s jedinečným variantom slovníka. Je to slovník banskoštiavnicko-slovenský, ktorý bolo možné zostaviť len vďaka tomu, že niektorí Štiavničania si typické slová pre Štiavnicu a ich významy zapisovali. Po dlhšom čase by takýto slovník bolo ťažké skomponovať, pretože sa aj tie najsilnejšie nárečia postupne vytrácajú a "podliehajú" spisovnej slovenčine.

Nárečie v okolí Banskej Štiavnice bolo ovplyvnené nemeckým osídlením. Nemeckí obyvatelia sa dostávali do Banskej Štiavnice tak, ako do iných miest na súčasnom Slovensku, najmä v 13. stor., po tatárskom vpáde roku 1242. Preto v ňom badať mnohé slová prevzaté z nemeckého jazyka či už v presnom alebo skomolenom znení. Viaceré slová si Štiavničania vytvorili sami a tieto slová niesli názvy vynájdených alebo často používaných predmetov v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica ako najstaršie banícke mesto na území Slovenska je veľmi bohatá na kultúrne tradície, ktoré však ako niektoré kultúrne pamiatky priam miznú z pred očí. 

 

 

 

                                                                            


Štiavnické slová a ich významy mi poskytli Jozef a Martin Čabákovci, za čo im ďakujem.

 

Jozef Meliš