Zoznam osobností

 

   V tejto časti nájdete abecedný zoznam všetkých osobností, ktoré sa na týchto stránkach spomínajú. Pod jednotlivými číslami sa skrývajú odkazy na stránky.

 

Alžbeta (manželka Albrechta Habsburského) - 1.

Agricola, Juraj - 1.

Aristoteles (384 - 322 p. n. l.) - 1.

Born, Ignác (1742 - 1791)  - 1., 2.

Bratovský - 1.

Brown, Eduard (1644 - 1708) - 1., 2.

Celská, Barbora - 1.

Celský, Oldřich - 1. 

de Czatorny, Ernest - 1.

Čák z Trenčína, Matúš - 1.

Dionýz (kastelán zo Súče) -1.

Dumbáď (uhorský šľachtic) - 1.

Farbaky - 1.

Ferdinand I. (český kráľ) - 1.

Fuggerovci - 1.

Goethe, Johann Wolfgang (1749 - 1832) - 1.

Habsburský, Albrecht - 1.

Hankovci - 1.

Huňady, Ján - 1.

Chalupa, Matej - 1. 

Jacquin, Mikuláš (1727 - 1817) - 1.

Ján z Hluku (likavský kastelán) - 1.

Jozef II. (cisár) - 1.

Juryca (Brumovský hajtman) - 1.

Karol IV. - 1.

Kiripolský, Fr. - 1.

Korvín, Matej - 1.

Leopold II. (cisár) - 1.

Lev z Rožmitálu, Zdeňek - 1.

Mária Terézia (1717 - 1780) - 1., 2.

Marzani, Ján Krstiteľ - 1.

Maximilián (cisár) - 1.

Mikovíny, Samuel (1700 - 1750) - 1., 2.

Mladačanský - 1.

Montesquieu - 1.

Newton, Isaac - 1.

Paracelsus - 1.

Plinius Starší (23 - 79) - 1.

Poda, Mikuláš (1723 - 1798) - 1.

Podmanický, Ján - 1.

Podmanický, Ladislav - 1.

Podmanický, Rafael - 1., 2.

Pongrác z Liptovského Mikuláša - 1.

Praznovský, Juraj - 1.

Říčanský, Zdeněk Kavka - 1.

Soboňa, Mikuláš - 1.

Stibor zo Stiboríc - 1.

Strabon - 1.

Světlovský z Vlčnova, Burjan - 1.

Telekéši, Štefan - 1.

Thurzo (rod) - 1.

Thurzo, Ján I. - 1.

Trebra, F. W. H. - 1.

Trčkovna z Lípy, Johana - 1.

Vladislav II. (kráľ Uhorska) - 1.

Zápoľský, Ján - 1. 

Zápoľský, Štefan - 1.  

Žigmund (cisár) - 1.