Dejiny vedy a techniky

 

120 rokov železničného spojenia Banská Bystrica - Podbrezová

150 rokov od výroby železničných koľajníc v Podbrezovej

165 rokov existencie železiarní v obci Podbrezová

Baníctvo na Španej Doline

Dejiny závodného stravovania

História organizačných článkov železiarní Podbrezová (Pdf)

Naša spoločná železná cesta

Prvá banícka akadémia na svete

Prvá medzinárodná vedecká spoločnosť na svete

Prvá stredná banícka škola v Uhorsku

Prvý medzinárodný vedecký kongres na svete

Robotnícke predpisy z roku 1887

Sociálne pomery hutníkov v erárnych železiarňach za Rakúsko - Uhorska

Všeobecný úvod do dejín baníctva na Slovensku

Zariadenia v prvej amalgamačnej hute

Z histórie baníctva a železiarstva v Tisovci

 Železiarske a hámornícke  tradície Horehronia