Naposledy pridané: Podbrezová - Zólyombrézó  (1840 – 1918) (6. 9. 2007)

      Železiarske a hámornícke  tradície Horehronia   (29. 1. 2007)

      Uherský válečník Pangrác a jihovýchodní Morava (29. 1. 2007)

       Z histórie baníctva a železiarstva v Tisovci  (19. 9. 2006)

      Dejiny závodného stravovania (18. 7. 2006) 

      Začiatky  telovýchovy a športu v Podbrezovej (17. 9. 2005)

      Tradície kultúry a osvety v obci Podbrezová (21. 8. 2005)

      Historia domus - Dejiny farností Lopej a Podbrezová (30. 7. 2005)

      165 rokov existencie železiarní v obci Podbrezová (23. 7. 2005)

      Robotnícke predpisy z roku 1887 (17. 7. 2005)

      Sociálne pomery hutníkov v erárnych železiarňach za Rakúsko - Uhorska (3. 7. 2005)

      Tradície školstva v obci Podbrezová (25. 6. 2005)

      História organizačných článkov železiarní Podbrezová (Pdf, 24. 4. 2005)

       120 rokov železničného spojenia Banská Bystrica - Podbrezová (25. 3. 2005)

       150 rokov od výroby železničných koľajníc v Podbrezovej (25. 3. 2005)  

        Naša spoločná železná cesta (12. 3. 2005)

        Chemické vzdelávanie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici (4. 2. 2005)

        Rozvoj školstva na území Slovenska (4. 2. 2005)

         Zasněné místo bývalého Hradu Súča (21. 11. 2004)      

         O vojně pana Kavky do Uher (21. 11. 2004)  

         Baníctvo na Španej Doline (1. 11. 2004)